מסחר יומי > עסקאות חדר המסחר

עסקאות חדר המסחר

המידע המצוין אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם כך שהמידע אינו מתייחס לפרמטרים של לקוחות מסוימים. על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות אישי לפני קבלת החלטות השקעה. לא תתקיים שום אינטראקציה בין עורכי המידע ו/או חברת סימפל טרייד די.אר.אס בע"מ ("החברה") ללקוחות החברה בקשר עם המידע, לרבות בדרך של שאלות ותשובות בקשר עם המידע. החברה לא מבצעת בדיקות אמינות למידע והיא מניחה שהינו אמין וזאת מבלי שביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנות המידע. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש במידע זה, ככל שייגרם. אין בשימוש במידע זה ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או לכך שלא יגרמו הפסדים למשתמשים בו. לחברה יש עניין אישי בנושא הפניית לקוחות לברוקר, שכן יש לה הסכם הפניות עם הברוקר שהיא חברה קשורה לחברה. תכני חדר המסחר אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר לצורך קבלת החלטת השקעה. אין להעביר את תכני חדר המסחר באופן מלא או חלקי לנמענים שלא קיבלו את אישור החברה. מוצע ללקוח לא לסחור בכסף שאינו יכול להפסיד. יש לקרוא את מסמך גילוי הסיכון המלא לפני התקשרות עם החברה.


תאריך מניה כניסה יציאה רווח
15.6 KR 24.90 24.92 -20$
15.6 KR 26.00 25.51 487$
15.6 KR 26.20 26.12 75$
15.6 KR 26.41 26.41 0$
14.6 SNCR 11.37 11.25 117$
14.6 MOMO 36.35 36.35 0$
14.6 SEAS 16.80 16.72 -80$
14.6 IMMU 8.00 8.00 0$
14.6 CRC 11.10 11.90 195$
14.6 MAT 21.67 21.67 0$
13.6 CAKE 52.80 52.76 40$
13.6 CAR 23.37 23.60 230$
13.6 NURO 4.38 4.29 -90$
13.6 MOSY 2.45 2.58 130$
13.6 MOSY 2.00 2.30 302$
13.6 FOSL 10.13 10.13 0$
12.6 EXAS 32.33 32.47 -42$
12.6 EXAS 32.15 32.15 0$
12.6 DDD 19.90 19.76 135$
12.6 DDD 19.50 19.50 0$
12.6 DDD 19.38 19.38 0$
12.6 NVDA 142.80 142.99 -57$
9.6 FTNT 37.25 37.10 150$
9.6 PAY 17.60 17.27 330$
9.6 JUNO 22.08 22.22 -70$
9.6 CLDR 20.12 19.93 190$
9.6 MOSY 1.75 1.72 -30$
9.6 ENDP 11.80 11.77 30$
9.6 ENDP 12.10 12.11 -10$
8.6 TAP 87.10 87.24 -70$
8.6 BABA 141.00 140.90 -30$
8.6 INCY 118.72 119.24 -156$
8.6 NTNX 17.94 17.65 290$
8.6 NTNX 17.50 17.53 -30$
8.6 URBN 16.72 16.75 -15$
8.6 URBN 16.50 16.41 90$
8.6 JWN 44.80 44.80 0$
8.6 JWN 45.22 45.09 -39$
7.6 SLCA 34.75 34.53 215$
7.6 CVNA 12.70 12.60 -30$
7.6 DNOW 16.79 16.76 30$
7.6 TAP 91.88 92.08 -60$
7.6 MOSY 1.50 1.64 145$
7.6 MOSY 1.40 1.37 -30$
7.6 EXAS 33.92 34.11 -95$
7.6 EXAS 33.70 33.74 -40$
7.6 EDIT 15.60 15.64 40$
7.6 EXAS 34.30 34.33 -30$
6.6 FNSR 27.25 27.21 -40$
6.6 ATHM 44.40 44.36 -20$
6.6 FAST 42.66 42.23 425$
6.6 MIK 18.24 18.25 -10$
6.6 HDS 34.20 33.62 290$
6.6 DDD 20.63 20.78 -75$
6.6 CSIQ 12.86 12.96 -50$
6.6 HDS 34.85 34.85 0$
6.6 HDS 34.25 34.25 0$
6.6 HDS 34.00 34.24 -72$
6.6 HDS 33.80 33.70 100$
5.6 MNK 40.50 40.39 106$
5.6 MNK 40.19 40.21 -20$
5.6 MOMO 40.15 40.27 120$
5.6 HLF 70.00 70.00 0$
5.6 JUNO 23.50 23.34 151$
5.6 JUNO 23.94 23.80 140$
5.6 JUNO 24.20 23.89 310$
2.6 JUNO 26.00 26.27 275$
2.6 GOOS 21.60 21.54 -60$
2.6 AAOI 73.11 72.92 -57$
2.6 DAL 51.41 51.60 195$
2.6 ADP 99.85 99.67 175$
2.6 PF 60.41 60.06 103$
2.6 RH 42.43 42.55 -120$
2.6 CCIH 1.67 1.67 0$
1.6 CLVS 55.56 55.59 15$
1.6 BOX 20.50 20.48 -20$
1.6 MBOT 5.90 5.79 -55$
1.6 MBOT 5.80 5.74 -30$
1.6 ADI 82.83 82.58 245$
1.6 ADI 82.80 82.82 -20$
1.6 AMBA 57.84 57.93 -45$
1.6 AMBA 58.19 58.19 0$
1.6 PANW 139.50 139.00 -150$
1.6 BBRY 11.65 11.65 0$
1.6 BBRY 11.30 11.29 -10$
31.5 GLNG 22.68 22.68 0$
31.5 SKX 25.71 25.71 0$
31.5 SPI 1.81 1.78 -30$
31.5 CBIO 5.04 4.93 -33$
31.5 STAY 18.22 18.19 -30$
31.5 KORS 32.50 32.55 -25$
31.5 KORS 32.61 32.72 -110$
31.5 KORS 33.00 33.00 0$
31.5 DDD 20.12 20.18 -60$
31.5 FOSL 10.70 10.73 -30$
31.5 CC 40.17 40.15 10$
31.5 CC 39.13 39.23 -30$
31.5 CC 39.24 39.26 -10$
30.5 NTNX 18.30 18.30 0$
30.5 NTNX 19.24 18.65 281$