מסחר יומי > רגולציה

רגולציה

המידע המצויין והסקירות המופיעות לעיל אינם מהווים בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם כך שהם אינם מתייחסים לפרמטרים של לקוחות מסוימים. על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות אישי לפני קבלת החלטות השקעה. לא תתקיים שום אינטראקציה בין עורכי המידע ו/או חברת סימפל טרייד די.אר.אס בע"מ ("החברה") ללקוחות החברה בקשר עם החברה. החברה לא מבצעת בדיקות אמינות למידע, בפרט לאלו אשר מועברות אליה על ידי צדדי ג'. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש במידע זה, ככל שייגרם. אין בשימוש במידע זה ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או לכך שלא יגרמו הפסדים למשתמשים בו. יש לקרוא את מסמך גילוי הסיכון המלא לפני התקשרות עם החברה.

קטעי הווידאו המופיעים לעיל אינם מהווים בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם כך שהם אינם מתייחסים לפרמטרים של לקוחות מסוימים ("תכני חדר המסחר"). על כן, מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות אישי לפני קבלת החלטות השקעה. לא תתקיים שום אינטראקציה בין עורכי תכני חדר המסחר ו/או חברת סימפל טרייד די.אר.אס בע"מ ("החברה") ללקוחות החברה בקשר עם תכני חדר המסחר, לרבות בדרך של שאלות ותשובות בקשר לתכנים אלו. החברה לא מבצעת בדיקות אמינות לתכני חדר המסחר. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות בשימוש בתכני חדר המסחר, ככל שייגרם. אין בשימוש בתכני חדר המסחר ערובה להשגת תשואה חיובית כלשהי ו/או לכך שלא יגרמו הפסדים למשתמשים בו. לחברה יש עניין אישי בנושא הפניית לקוחות לברוקר, שכן יש לה הסכם הפניות עם הברוקר שהיא חברה קשורה לחברה. תכני חדר המסחר אינם מתיימרים להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר לצורך קבלת החלטת השקעה. אין להעביר את תכני חדר המסחר באופן מלא או חלקי לנמענים שלא קיבלו את אישור החברה. מוצע ללקוח לא לסחור בכסף שאינו יכול להפסיד. יש לקרוא את מסמך גילוי הסיכון המלא לפני התקשרות עם החברה.