מסחר יומי > הכרת שוק ההון

הכרת שוק ההון

 הכרת שוק ההון


בכדי להיות שותף פעיל בשוק ההון ולהרוויח במסחר, יש להבין מה הוא שוק ההון, למה הוא נועד, וכיצד הוא פועל.

 שוק ההון ותפקידו


שוק ההון מקשר בין המשקיעים לבין החברות העסקיות, כך שהוא למעשה מתווך של פעולות השקעה. מצד אחד נמצאות החברות, המעוניינות במימון לצורך מיזמים עסקיים או לצורך התפעול השוטף.

מצד שני נמצאים המשקיעים, המעוניינים בתשואה על כספם, בהתאם לרמת הסיכון שהם מוכנים ליטול על עצמם.

כך נקבע מחיר של השקעה מסויימת, המוצעת על ידי חברה עסקית, על ידי השוק של המשקיעים.

אולם יש לזכור, שעיקר המסחר בשוק ההון מתרחש בשוק המשני, ולא בשוק הראשוני. השוק הראשוני הוא השוק בו החברה מנפיקה לראשונה השקעה מסויימת: נייר ערך מסויים או חבילת ניירות ערך. עסקה זו מתבצעת פעם אחת לאורך חיי הנייר. למידע נוסף על מסחר יומי בשוק ההון.

לאחר מכן, המשקיע שרכש את נייר הערך עשוי למכור אותו למשקיע נוסף, שמעוניין לקנות אותו כדי לזכות בהטבות הגלומות בנייר (כגון: דיבידנד במקרה של מניה, או ריבית במקרה של אג"ח), או בכדי למכור אותו למשקיע שלישי במחיר גבוה יותר, וכן הלאה.

עסקאות מסוג זה מתבצעות בשוק המשני, הכולל כאמור את הרוב המכריע של העסקאות בשוק ההון. אולם מה היא החוקיות בשוק זה וכיצד הוא פועל?

 הגישות למסחר בשוק ההון


ישנן שתי גישות למסחר בשוק ההון: הניתוח הפונדמנטלי (יסודי) והניתוח הטכני. הניתוח הפונדמנטלי מתמקד בניתוח הדוחות הכספיים של החברות, השווקים בהן הן פועלות, מצבן הפיננסי וכד'. הרציונל העומד מאחורי הניתוח הפונדמנטלי אומר שאם נקנה מניה של חברה טובה ונחזיק בה לאורך זמן, יש סיכוי טוב שהמניה תניב רווח שמקורו בריווחי החברה.

הניתוח הטכני מתמקד בזיהוי מגמות המחיר של נייר הערך, ובחוקיות של השתנות המחיר. הרציונל העומד מאחורי הניתוח הטכני הוא שבאמצעות זיהוי כיוון השינוי במחיר הנייר, נוכל לגרוף רווחים מביצוע עסקאות.

לדוגמא: בעת עליית מחיר נקנה את נייר הערך ולאחר מכן נמכור במחיר גבוה יותר (עסקת לונג), בעת ירידת מחיר נמכור במחיר גבוה ולאחר מכן נקנה במחיר נמוך יותר (עסקת שורט).

 אז איזו שיטה עדיפה?


מחקרים אקדמיים עדכניים מראים שכיום, הניתוח הפונדמנטלי אינו יכול להביא לרווחים הגבוהים מתשואת השוק. הסיבה לכך היא שכל המידע המתפרסם, ולעתים קרובות גם מידע פנימי שדולף לשוק, מגולם כבר במחיר ניירות הערך, ולכן לא ניתן להפיק תועלת ממידע לאחר שהתפרסם.

הניתוח הטכני מתבסס כלים מיוחדים שמטרתם לזהות הכיוונים והמגמות בשוק, וכך להצטרף לכיוון השינוי ולהפיק ממנו רווחים, ללא צורך לדעת את הגורם לאותו שינוי.

מכללת סימפל טרייד הינה ספק מורשה של משרד הביטחון, מספר ספק: 11015218